Opplæringskontoret for hotell-, restaurant- og reiselivsfag i Troms

Enormt gode resultater på vårens fagprøver

Det har i vår vært avholdt 11 fagprøver for kokkfaget, hvorav åtte stykker fikk karakteren Meget godt bestått. I resepsjonsfaget har det vært avholdt en prøve så langt, også her ble det meget godt resultat.

Lærlingene møter godt forberedt

Prøvenemnda i kokkfaget er imponerte over nivået til dagens lærlinger. Lærlingene kommer godt forberedt til fagprøven, og det viser at det gjøres et godt stykke arbeid ute i bedriftene. Fagprøven har de senere år blitt mer forutsigbar, og man har bedre tid til planlegging av selve prøven.

Opplæringskontorets kurs medvirker til gode resultater

Det kan heller ikke skyves under en stol, at kursrekken som OHRRT kjører for sine lærlinger er medvirkende til de gode resultatene som har vært vist. Det være seg kalkyler og økonomi, hensyn til allergier som tas, samt merking av allergener i menyene. Viktige ting som må være på plass for å klatre opp på øverste hylle og karakter. Til høsten venter nye fagprøver, og vi er sikre på at det blir gode resultater også her.

Spor fra din side.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.